Szczegółowy program zajęć

Ramowy rozkład dnia w Malinowym Chruśniaku 2019/2020

 

 

 

7,00 – 8,45

 

Schodzenie się dzieci do przedszkola.

 

 

1. zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci

2. praca indywidualna lub w małych zespołach

 

3. zabawy integrujące grupę

 

             4. gimnastyka poranna - ćwiczenia ogólnorozwojowe

 

       5. śniadanie                                                                                                                           

9,00 – 9,40

 

Realizacja zadań edukacyjnych w grupie mieszanej na podstawie programu „Nowa Trampolina 3 latka”; „Nowa Trampolina 5 latka", stymulujących rozwój dziecka w różnych sferach jego aktywności.

 

 

9,40 – 10,15

 

Czynności porządkowe, higieniczne, samoobsługowe.

 

Wspólny posiłek, talerz owoców sezonowych i warzyw.

 

10,15 – 10,45

 

Zajęcia dodatkowe – przedmioty estetyczne:

 

             1.     Zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej;

 

             2.     Język angielski;

 

3.     Zajęcia plastyczne;

 

4.     Rytmika, zajęcia taneczne, zajęcia teatralne;

 

5.     Zajęcia kulinarne; Zajęcia metodą M. Montessori;

 

 

10,45 – 12,00                                                                                                Zabawy w ogrodzie przedszkolnym  lub spacer.                                  

 

12,00 – 12,45                                                                                                            Przygotowanie  do obiadu – zabiegi porządkowo-higieniczne i samoobsługowe.  Obiad                                                    

 

13,00 – 14,30                                                                           

Sen, relaksacja, odpoczynek poobiedni na leżaczkach, słuchanie bajek muzycznych, kołysanek, utworów literackich czytanych przez nauczyciela. Realizacja zadań edukacyjnych w grupie „0”  na podstawie programu „Nowa Trampolina”

 

14,30-17,00                                                                                                               

Czas zabaw swobodnych dziecka przy niewielkim udziale nauczyciela. Realizowanie własnych zainteresowań, podejmowanie różnorodnych aktywności i ćwiczeń. Zabawy w sali lub ogrodzie, w oczekiwaniu na Rodziców.

 

 

                                                                                                                             

 

KONTAKT

 

Telefon:

+48 609-19-58-66

 

E-mail:

info@przedszkole-koleczkowo.pl