Zajęcia przedszkolne

1.    Zajęcia dydaktyczne, programowe;
2.    Edukacja ekologiczna;

       (program autorski „Przyjaciele z malinowego chruśniaka”) ;

3.    Edukacja estetyczna : zajęcia teatralne, plastyczne, muzyczne;

4.    Zajęcia umuzykalniające, gimnastyka poranna

5.    Zajęcia plastyczne "Przygoda ze sztuką"
6.    Język angielski
7.    Zajęcia teatralne

8.    Zajęcia metodą M. Montessori;
9.    Bajko-terapia;

10.  Zajęcia kulinarne

11.   Rytmika przy akompaniamencie pianina.

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

 

Telefon:

+48 609-19-58-66

 

E-mail:

info@przedszkole-koleczkowo.pl